Onze gemeente is ontstaan na een fusie in november 2009 tussen de Gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente van buitengewone aard, beide te Ter Apel. Na de verkoop van de hervormde “ Kapel” kerken we wekelijks in “De Regenboog”, het kerkelijk centrum dat eerst de naam “Kruispunt” had.

Aanvang van de kerkdiensten: zolang de r in de maand is begint de dienst om 10 uur, de overige maanden begint de dienst om half 10. Tijdens elke dienst is er voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar een kindernevendienst. Daarnaast is er voor de jongste kinderen van 0 tot 4 jaar oppas aanwezig.

Het Heilig Avondmaal wordt vier tot zes keer per jaar gevierd, waaraan ook onze doopleden en een ieder die Jezus Christus van harte liefheeft kunnen deelnemen.

Een aantal diensten wordt met de liturgiecommissie voorbereid (zie liturgiecommissie) of met andere plaatselijke kerken, w.o. werelddiaconaat en kind-kerk-schooldienst.

Meer over ons

“De Regenboog”
Dr.Bekenkampstraat 42
9561 RE  Ter Apel
Tel.0599-582089

Koster: door vrijwilligers

Voor begrafenissen en verhuur zalen bellen met dhr./mevr. Dummer, tel. 0599-582122