Kniepertjes actie: vanaf 1967.

Met de slogan: ‘Alle gemeenteleden de schouders er onder’ was er elk jaar een kniepertjes actie. De bakperiode liep van eind november tot half december a.s. vanuit  “De Regenboog”. Zoals voor iedere actie hielpen vele gemeenteleden mee met bijvoorbeeld bakken, inpakken, koffie schenken, uitventen enz.

Vele handen maken licht werk en het werk lichter!

De kniepertjes actie is indertijd opgezet omstreeks 1967, op initiatief van de toenmalige predikantsvrouw van de geref. kerk, mw. Torenbeek.

Het doel was geld in te zamelen voor de bouw van het kerkgebouw “Kruispunt”. Begonnen werd met het proefbakken in de keuken van de oude pastorie aan de Hoofdkade. Dit experiment gaf de start om definitief met de bakactie te beginnen, als eerste locatie, in de boerderij van de fam. Moorlag aan de Kloosterveenweg.

In de daarop volgende jaren volgden nog een vijftal locaties, met als eindbestemming het jeugdgebouw ‘De Vluchtheuvel’; die elk jaar werd omgebouwd tot een  professionele bakkerij, met o.a. een mengmachine, bolletjesmachine en een lange baktafel met afzuigkap.

De laatste jaren omvatte de bakperiode ca. 3 weken, van eind november tot medio december; er werd in deze periode veelal gebakken met 12 à 14 ijzers, met grote inzet van een aantal gemeenteleden.; dit alles in een gezellige ontspannen sfeer met de nodige grappen en grollen.

De opbrengst was in hoofdzaak bestemd voor onderhoud van het kerkgebouw en een deel voor een jaarlijks te bepalen goed doel. Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat ook na het samengaan van de Gereformeerde kerk en de hervormde Kapelgemeente in november 2009, de kniepertjes actie gewoon is doorgegaan met inzet van veel vrijwilligers.

Helaas, tijdens de coronatijd kon er niet gebakken worden en daarna waren er niet meer genoeg vrijwilligers om te bakken, in te pakken en te verkopen én vanwege de gestegen kosten van de ingrediënten en van de energie heeft het comité moeten besluiten de jarenlange traditie te beëindigen en wordt er niet meer gebakken……

Het Kniepertjes comité.