Onze gemeente is ontstaan na een fusie in november 2009 tussen de Gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente van buitengewone aard, beide te Ter Apel. Na de verkoop van de hervormde “ Kapel” kerken we wekelijks in “De Regenboog”, het kerkelijk centrum dat eerst de naam “Kruispunt” had.

Van september tot en met april is er een dienst om 10.00 uur, en van mei tot en met augustus is er een dienst om  9.30 uur. Waar de dienst wordt gehouden kunt u lezen in het preekrooster.

Tijdens elke dienst is er voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar een kindernevendienst. Daarnaast is er voor de jongste kinderen van 0 tot 4 jaar oppas aanwezig.