De liturgiecommissie bestaat uit:

  • Kea Hamminga
  • Boukje Burema


De leden van de liturgiecommissie dragen bij aan de invulling van bijzondere diensten.
Ook aan de invulling van interkerkelijke vieringen wordt meegewerkt.