Toelichting op het kerkraam

Van links naar rechts geeft de voorstelling de wording weer van het totale leven, van oerbegin naar voleinding.
In het linkerdeel zijn de vormen nog onvoltooid, “woest en ledig’.
In het middendeel wordt de geschiedenis onderbroken. Dit breukvlak is weergegeven door de onderbreking in de voorstelling, van linksonder naar rechtsboven.

Op de scheiding van oud naar nieuw, van donker naar licht, staat een kruis. Het staat daar eenzaam, nietig bijna.
Maar tòch: in de wording van al wat leeft, wordt daarna alles overheerst door het licht, dat reddend verschenen is, gesymboliseerd door een stralende zon.

Het gehele raam heeft blauw als hoofdkleur, de kleur van trouw. Herinnerend aan de trouw van God, van begin tot eind.