Liturgie voor 26 mei in De Hoeksteen te Valthermond, aanvang 9:30 uur.

                                   Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond

                                   Protestantse Gemeente Ter Apel

Welkom en afkondigingen

Zingen: Psalm 146:1,7

Votum en groet

Woorden van troost

Zingen: NLB 705: 1, 4

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Genesis 1: 1 -10

Zingen: NLB 513:1 en 2

Schriftlezing: Genesis 1: 11—19

Zingen: NLB 513: 3 en 4

Schriftlezing: 1 Korintiërs 12: 1-7

Zingen: NLB 670: 1, 2, 3

Overdenking

CLIP: Stef Bos: Geest van hierboven samenzang met Jongerenkoor

Gebeden

Collectes: de collectezakken staan bij de uitgang

Slotlied: NLB 601: 1, 2, 3

Zegen

_____________________________________________________________________________M