Dienst in  De Hoeksteen te Valthermond.                Aanvang 10:00 uur           Zondag 21 april 2024        

Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond

Protestantse Gemeente Ter Apel

Voorganger: drs. J. Maatjes-Hulsing

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aanvangslied: 65 (Psalm) vers 1 en 3          De stilte zingt U toe, o Her….

Bemoediging en groet

Lied: ‘Lied van vergeving’, uit: Rakelings Nabij, melodie Lied 834, ‘Vernieuw Gij mij…’

1. Zo ver en toch nabij zijt Gij

hart van dit leven, bron in mij

hand op mijn schouder, diep geheim

van liefde, die met mij wil zijn.

2. U zet mij recht, wanneer ik val

U geeft mij kracht, en bovenal

vergeeft U, waar oneffenheid

zich op mijn weg heeft uitgebreid.

Kyrië gebed

Gloria Lied: 654 vers 1,2, 4 en 6                   Zing nu de Heer, stem allen in…

Gebed voor het openen van de Bijbel

Lezen: Ezechiël 34: 1 t/m 10 NBV

Lied: 967 vers 1 en 2                                     Zonne der gerechtigheid…

Lezen: Johannes 10: 11 t/m 16         NBV

Lied: 967 vers 3 en 4                                     Zie Heer de verdeeldheid aan…

Verkondiging

Lied: 23 B vers 1,2,4 en 5                             De Heer is mijn herder….

Gebeden

Mededeling diaconie over collecten

Slotlied: 653 vers 1,6 en 7                             U kennen, uit en tot U leven…