Orde van dienst                                                                   28 maart2024 19.30 u Valthermond

De Hoeksteen, Zuiderdiep 333

gezamenlijke dienst met Nw. Weerdinge, Roswinkel en Ter Apel

Welkom, mededelingen door ouderling

We zingen NLB 91 A: 1, 2, 3 Wie in de schaduw Gods mag wonen

Stilte

Vg: Dit is de avond waarop wij gedenken……

Bemoediging

V:         Wie woont in de hoede van de allerhoogste God,

A:         VERNACHT IN DE SCHADUW VAN DE MACHTIGE.

V:         Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen,

A:         HIJ IS EEN SCHILD EN EEN MUUR OM JE HEEN.

Drempelgebed

V:         Eeuwige, onze God, Wij die U nooit gezien hebben,

A:         ZIE ONS HIER AAN.

V:         Wij die van U hebben gehoord,

A:         HOOR GIJ ONS AAN.

V:         Uw naam is dat Gij mensen helpt,

A:         WEES ONZE HULP.

V:         En dat Gij alles hebt gemaakt,

A:         MAAK ALLES NIEUW.

V:         En dat Gij ons bij name kent,

A:         LEER ONS U KENNEN.

V:         Die Bron van Leven wordt genoemd,

A:         DOE ONS WEER LEVEN.

V:         Die gezegd hebt: Ik zal er zijn,

A:         WEES HIER AANWEZIG. AMEN.

We zingen NLB 556: 1, 2, 4 Alles wat over ons geschreven is

Gebed

We lezen: Filippenzen 2: 5 – 11


We zingen: Daar waar liefde heerst en vrede, daar is God met ons (3 keer)

We lezen: Johannes 13: 1 – 17

Lied: NLB 569: 1, 2, 3  Toen Jezus wist: nu is gekomen

Overweging

Lied: NLB 791: 1, 2, 3, 5  Liefde eenmaal uitgesproken

Collectes

Heilig Avondmaal


We zingen: Daar waar liefde heerst en vrede, daar is God met ons (3 keer)

Nodiging

V.         De Heer zij met u

A.         ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN.

V.         Heft uw harten omhoog!

A.         WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD.

V.         Brengen wij dank aan de Heer, onze God

A.         HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN.

We geven de mensen om ons heen een hand en wensen elkaar:

DE VREDE VAN CHRISTUS

V.         Ja, met recht en reden, o God, spreken wij onze lofzegging uit …..

We zingen: NLB 985 Heilig, heilig, heilig

V.         Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst ons leven met Uw naam ……

We zingen:

Daar waar liefde heerst en vrede,

daar waar liefde heerst, daar is God met ons.

A.         ZO GEDENKEN WIJ DAN, GROTE GOD,

            HET GEHEIM VAN DE GEKRUISIGDE

            JEZUS CHRISTUS, DE RECHTVAARDIGE

            DIE U UIT DE DOOD HEBT OPGEWEKT.

V.         Wij bidden u: zend uw heilige Geest over deze gaven van brood en wijn…….

A.         ONZE VADER…

We vieren de gemeenschap van brood en wijn.

Ondertussen zingen we NLB 256 (NL-versie), NLB 117 D

Dankgebed

We lezen Mattheüs 26: 30 – 45

De kleur verandert van wit naar paars.

Het wordt donker in de kerk

Stilte

Intussen tekst afbeelden op het scherm:

Blijf bij me

want de dag versmalt;

nog even, en de nacht

zal het licht verjagen.

Blijf bij me

want het donker dreigt

met eindeloosheid.

Blijf bij me

want de nacht vertelt niet

of de morgen komt.

Blijf bij me

als je kunt.

Help me het zwart te verdragen,

hou de nacht met me uit.

Zing me

liederen van liefde,

vertel me

verhalen van licht

en als je kunt

dat na de nacht

de morgen komt.

(Margreet Spoelstra)

We zingen: NLB 257, als volgt

Voorganger: Nu het avond is

Allen:   nu het avond is

            waak, Gij Schepper, als wij slapen

Vrouwen:        In de duisternis

Allen:   in de duisternis,

            waak, Gij Schepper, als wij slapen

Mannen:         U behoren wij

Allen:   U behoren wij,

            waak, Gij Schepper, als wij slapen.

Voorganger:   Die ons hebt behoed,

Allen:   Die ons hebt behoed,

            waak, Gij Schepper, als wij slapen.

Vrouwen:        Zie toch naar ons om,

Allen:   Zie toch naar ons om,

            waak, Gij Schepper, als wij slapen.

Mannen:         Gij die liefde zijt,

Allen:   Gij die liefde zijt,

            waak, Gij Schepper, als wij slapen.

Allen, a capella:

            Zegen ons vannacht, zegen ons vannacht,

            waak, Gij Schepper, als wij slapen.

In stilte verlaten wij de kerk

Intussen op het scherm: afbeelding Levenslijnen