Liturgie voor de Kind-Kerk-Schooldienst op Palmpasen; 24-03-2024 in de Protestantse kerk “De Regenboog”.

Deze dienst is een gezamenlijke dienst van de Protestantse gemeenten Ter Apel (Kloosterkerk en Regenboog), Valthe/Valthermond en CBS “De Verrekijker”.

Voorganger: ds. M. Leffers.                                                                                      

Organist: Arjan Verhart.                                                                                            

Thema: “Lekker belangrijk?!”

De kinderen en leerkrachten komen binnen met 1 grote, versierde Palmpasenstok, terwijl ze

zingen “Hosanna, hosanna” (Elly & Rikkert).

Welkom  en mededelingen, kaarsen aansteken.

Zingen: “Goedemorgen, welkom allemaal” o.b.v. de lln. van groep 3/4 en Marijke.

De melodie wordt 2x voorgespeeld, daarna zingen we beide coupletten en spelen de lln. de melodie nog een keer.

Goedemorgen, welkom allemaal Ik met mijn en jij met jouw verhaal.   Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn.  Alles mag er zijn.   

God ik vraag U, kom in onze kring.   Wees er bij, wanneer ik bid en zing.   Ik met mijn en U met uw verhaal,   Verteld in mensentaal.

Votum en groet

Zingen: ”In de ruimte van de kerk” In de ruimte van de kerk (begeleid door organist)  Refr: In de ruimte van de kerk komen wij bijeen. 
Er is plaats voor wie dat wil, plaats voor iedereen. 
Plek waar wij elkaar begroeten, als gemeente God ontmoeten,  
waar we zingen, waar we dromen, samen weer op adem komen.  
Ga maar in die ruimte staan. Kijk eens om je heen.

1.Ga eens bij het doopvont staan, 
schaal waaruit we dopen gaan. 
Zie je, er kan water in,  
water voor een nieuw begin. 

Refr: 

2.Hier een beker en een schaal,  die zijn voor het Avondmaal.                                                                                               Voor het brood en voor de wijn                                                                                      waarmee wij gemeente zijn. 

Refr:  

3.Ook de paaskaars hoort er bij  Licht van God voor jou en mij. Op het paasfeest ging hij aan                                                                                                     en hij blijft een jaar lang staan.  

Refr:         

4.Hier de Bijbel, Gods verhaal,  dat is voor ons allemaal                                                                                                        Samen lezen, samen stil,                                                                                                    samen horen wat God wil.   Refr: 

Gebed door de dominee Uitleg over de verschillende versieringen aan de Palmpasenstok door lln. uit groep 5/6 en meester Dennis            

Bijbellezing: Marcus 11: 1-11 uit de Basisbijbel, door 2 lln.

Zingen: “Klim in de hoogste bomen”. AWN deel 1, lied 25

Overweging

Zingen: Lied 556: 1,4,5. ”Alles wat over ons geschreven is”.

Voorbeden door juf Alies

Uitleg collecten: 1e collecte naar een door de school te bepalen doel: 

Stichting Rikki, uitleg door juf Natasja                                                                                                                             2e collecte voor de kerk

Slotlied: lied 416: 1,2,3,4. “Ga met God en Hij zal met je zijn”.

Zegen, afgesloten met 3x gezongen Amen.