Voorganger: ds. E. van der Meulen.

DIENST VAN DE VOORBEREIDING                                                               9 juni 2024

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 81: 1,4,8,9

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: ‘Zondagmorgen’ – Ida Gerhardt

Zingen: Dit is een morgen als ooit de eerste( NLB 216:1,2,3)

Kyriëgebed

Loflied: Zou ik niet van harte zingen ( NLB 903:1,2)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de schriften, eindigend met `Morgengebed` van Dietrich Bonhoeffer

Zingen: De dag gaat open voor het woord des Heren ( NLB 217: 1-5)

KND zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ (als er kinderen zijn)

Schriftlezing uit het OT: I Samuel 21:4-7

Schriftlezing uit het NT: Marcus 2:23-3:6

Lied: Here Jezus om uw woord ( NLB 314: 1)

Verkondiging

Orgelspel

Lied: Zingen wij van harte zeer ( NLB 225: 1,2)

DIENST VAN ONS ANTWOORD

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

(Inzameling van de gaven – bij de uitgang)

Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn ( NLB 416:1-4)

Heenzending en zegen, afgesloten met NLB 415: 3