7 juli 2024

De dienst begint om 09:30 uur en wordt gehouden in De Hoeksteen te Valthermond

                               Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond

                                   Protestantse Gemeente Ter Apel

Voorganger in deze dienst is ds. Joh. Bakker, Stiens

Orde van dienst

Voor de dienst zingen we ELB 184 : 1, 2, 3 en 4      Ik wandel in het licht met Jezus

Mededelingen

Intochtslied: Psalm 47: 1 en 2                                   Volken wees verheugd, jubel           

Stil gebed, Votum en groet

Inleidingstekst: Psalm 123

Zingen: Psalm 47: 3                                                  Maak het dan bekend:

Leefregel: 2 Korintiërs 12: 1-10

Zingen: NLB 905: 1                                                   Wie zich door God alleen laat leiden

Gebed van Verootmoediging en Schuldbelijdenis

Zingen: NLB 905: 2                                                   Wat is de winst als ik vol zorgen

Woord van Vergeving

Zingen: NLB 905: 3                                                   Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn

Gebed om Verlichting met de Heilige Geest

1e Schriftlezing: Ezechiël 2: 1-7

Zingen: NLB 609 1, 3 en 5                                        Toen ik daar zat, verweesd en

2e Schriftlezing: Marcus 6: 1—6

Tekstlezing uit Marcus 6: 6

Zingen: NLB 528: 1, 4 en 5                                       Omdat Hij niet ver wou zijn

Preek,  thema: “Altijd onderweg”

Zingen: NLB 313: 1, 3 en 5                                       Een rijke schat van wijsheid

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven bij de uitgang

Slotlied: ELB 218: 1, 2 en 3                                       Samen in de naam van Jezus

Zegen

Zingen: NLB 425                                                       Vervuld van uw zegen

Orgelspel