Aanvang 10.00 uur                                                     3 maart 2024

Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond

Protestantse Gemeente Ter Apel

Thema: Jezus op waarde geschat.  

Afkondigingen
Intochtslied: N.L.B. 906: 1, 2 en 6; ’God is tegenwoordig’.
Stil gebed.
Votum en Groet
Aanvangstekst:  ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen’. (Marc. 10 : 45)
Lied: Psalm 42: 1 en 3 – ‘Evenals een moede hinde’
Wetslezing.
Lied: N.L.B. 381: 1 en 6.  ‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’
Gebed om opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest.
Kinderen: naar k.n.d.-  als er kinderen zijn
Schriftlezing:  Mattheüs 26: 1-16. N.B.V. 21.
Tekst:  Matth.26: 7: “ …. kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten kruik met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd.”
Matth. 26: 15: “… en Judas zei: Wat krijg ik van u als ik Hem aan u uitlever? Ze betaalden hem dertig zilverstukken. “

Zingen: E.L.B. 396: 1, 2 en 3 –‘Grijp toch de kansen door God u gegeven’.

  1. Grijp toch de kansen, door God u gegeven,

kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.

Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?

D’ arbeid der liefde, gedaan om u heen.

Refrein

Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.

Alles! hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;

Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,

dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

  • Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen.

Help hen, die vielen, breng troost in hun smart;

O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen,

wijs op de Heiland, Die rust geeft voor ’t hart.

Refrein

3.  Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,

 ’t wordt door Hem zelve geschat naar zijn waard’,

 en eens daarboven, daar vinden we weder,

 vruchten van ’t zaad dat wij strooiden op aard.

Refrein


Verkondiging:Jezus op waarde geschat.

Zingen:  Opwekking 392 – geheel – ‘Mijn Jezus, ik houd van U’.

  1. Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend,

     want U nam de straf op U die ik had verdiend.

     De grote Verlosser, mijn Redder bent U;

     ’k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

  • Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij,

     toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij.

     Voor mij de genade, een doornenkroon voor U;

     ’k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

  • Ik zal van U houden in leven en dood

     en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood.

     Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U:

     ’k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

  • Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,

     dan buig ik mij voor U in uw heiligdom.

     Gekroond met uw heerlijkheid, zal ’k zingen voor U:

     ’k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu


Dankgebed en voorbeden.
Aanbeveling van de gaven. (Kinderen komen terug uit k.n.d. )
Zingen: N.L.B. 418- geheel –‘God schenk ons de kracht’.  
Zegen – (Gezongen amen)    

__________________________________________________________________