Aanvang 09:30

Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond

Protestantse Gemeente Ter Apel

Orde van dienst

Zingen: Psalm 89: 1, 5

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 89: 7

Gebed om ontferming

Zingen: NLB 217

Gebed bij de opening van het Woord

Zingen: NLB 317: 1, 2

Kinderen naar de nevendienst

1e Schriftlezing: Filippenzen 1: 21-26

Zingen: NLB 722

2e Schriftlezing: Johannes 14: 1-6

Zingen: NLB 754

Verkondiging

Zingen: NLB 726: 1, 2, 3, 4

Gebeden

Collectes: inzameling bij de uitgang

Zingen: Psalm 68: 7, 12

Zegen

Zingen: NLB 425

Orgelspel