Liturgie voor zondag 17 maart 2024; mosterdzaad

                                   Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond

                                   Protestantse Gemeente Ter Apel

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 65:1,2,3 (De Nieuwe Psalmberijming)

1

Vanuit de stilte klinkt ons zingen,
God, die in Sion woont.
De dank voor al uw zegeningen
ontvangt U waar U troont.
U luistert als we tot U spreken.
Tot U komt al wat leeft.
De zonden konden mij niet breken,
omdat U ons vergeeft.

2. Gelukkig wie bij U vertoeven;
uw woning is ons thuis.
Daar mogen wij uw zegen proeven,
het goede van uw huis.
U antwoordt ons op grootse wijze.
U redt ons door uw hand.
De hele wereld zal U prijzen,
de zee, de lucht, het land.

3.

De bergen plant U in de aarde;
U bent bekleed met macht.
De bulderende zee bedaarde,
bedwongen door uw kracht.

Uw wonderen doen volken buigen,
U tempert hun tumult.
Elk mens begint voor U te juichen,
met diep ontzag vervuld.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Overlijdensberichten:  Lied 23b: 1 en 3 ( de Heer is mijn herder)

Lied: Het licht dat weer opnieuw begon (Lied 214, alle verzen in beurtzang; 1,8: samen; 2,4,6: vrouwen; 3,5,7: mannen)

Kyriëgebed

Lied: Groot is uw trouw o Heer (Lied 885:1,2)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de schriften

Schriftlezing uit het OT: Habakuk 3:16-19

Schriftlezing uit het NT: Lucas 17:1-10

Lied: Zingen wij van harte zeer (Lied 225:1,2)

Verkondiging

Orgelspel

Lied: Wil je wel geloven (Lied 923:1,2,3)

DIENST VAN ONS ANTWOORD

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

(Inzameling van de gaven – bij de uitgang)

Slotlied: Vervuld van uw zegen (Lied 425)

Heenzending en zegen